Cimetidinum

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Cimetidinum

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Cimetidinum
  De werkzame stof in Cimetidinum is cimetidine.

  Cimetidine is een maagzuurremmer. Het behoort tot de H2-blokkers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

  Cimetidine wordt gebruikt bij maagklachten, maag- of darmzweren en soms ook bij het syndroom van Zollinger-Ellison. Verder wordt het toegepast bij jeuk bij een vorm van kanker, de ziekte van Hodgkin.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
  • Diarree, en spier- of gewrichtspijn. Deze bijwerking gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
  • Bij de man: borstvorming (opzwellen van de borstklieren). Dit treedt meestal op als u dit medicijn langer dan een maand gebruikt. Als u met dit medicijn stopt, gaat deze bijwerking meestal weer over.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Ook kan het zich uiten in ‘angio-oedeem’: een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan uw apotheker door dat u overgevoelig bent voor cimetidine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt

  Zeer zelden

  • Haaruitval, jeuk en roodheid van de huid. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
  • Verwardheid bij ouderen. Als u met dit medicijn stopt, gaat deze bijwerking weer over.
  • Ontsteking van de alvleesklier of van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.
  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid en braken.
  • Seksuele stoornissen, zoals impotentie. Deze bijwerking gaat over als u met dit medicijn stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
  • Psychische klachten zoals depressie, waandenkbeelden (hallucinaties), irritatie en slaapstoornissen. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  • Dubbel zien. Heeft hier erg veel last van, raadpleeg dan uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Laat de bruistabletten eerst in water uiteenvallen.

  Wanneer?

  • Gebruikt u dit medicijn één keer per dag? Als u vooral 's nachts klachten heeft, kunt u het middel het best 's avonds na de maaltijd of voor het slapengaan innemen. Bovendien is 's nachts de zuurproductie in de maag het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
  • Gebruikt u dit medicijn twee keer per dag? Neem dit medicijn dan 's ochtends na het ontbijt en 's avonds na de avondmaaltijd of voor het slapengaan in. Op deze momenten is de aanmaak van zuur het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
  • Gebruikt u dit medicijn vier keer per dag? Neem dit medicijn dan na elke maaltijd en voor het slapengaan in. Op deze momenten is de aanmaak van zuur het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
  • Heeft u voornamelijk klachten tijdens het eten? Neem dit medicijn dan een uur voor de maaltijd in.

  Hoe lang?
  De duur van het gebruik hangt af van de klachten waarvoor u dit medicijn gebruikt. Een maag- of darmzweer kan in 4 tot 8 weken genezen. Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om een terugkomst van de zweer te verhinderen.

  Als u het medicijn gebruikt om maagklachten te voorkomen die ontstaan door ontstekingsremmende pijnstillers of bijnierschorshormonen, moet u doorgaan zolang u deze medicijnen slikt.

  Bij het syndroom van Zollinger-Ellison moet u het medicijn vaak zeer langdurig gebruiken.

 • Vergeten
  • Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Sommige mensen zijn de eerste dagen duizelig. Na een aantal dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de maag. Daarom is het gebruik van alcohol af te raden.

  alles eten?
  U kunt alles wat uw maag verdraagt eten. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.
  Klik hier voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij maagklachten.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met veel andere medicijnen. In de tekst hieronder staan meestal alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Het antistollingsmiddel acenocoumarol. Cimetidine versterkt de werking van dit antistollingsmiddel. Gebruik in dat geval geen cimetidine, maar vraag uw arts een andere H2-blokker voor te schrijven die deze wisselwerking niet heeft.
  • Hart- en vaatmiddelen van de groep calciumblokkers, namelijk barnidipine, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine en nitrendipine. Deze medicijnen kunnen in combinatie met cimetidine meer bijwerkingen geven, zoals opgezwollen enkels of onderbenen, hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Neem in dat geval contact op met uw arts.
  • De hart- en vaatmiddelen diltiazem en verapamil. Deze medicijnen kunnen in combinatie met cimetidine meer bijwerkingen geven, zoals een te sterke daling van de hartslag en bloeddruk. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander medicijn tegen het maagzuur voorschrijven of de dosering van diltiazem of verapamil verlagen.
  • Sommige medicijnen tegen depressiviteit van de tricyclische groep. Dit zijn amitriptyline, doxepine, imipramine en nortriptyline. De hoeveelheid van deze medicijnen in het bloed kan toenemen. Overleg hierover met uw arts. Wellicht kan deze u een ander medicijn tegen het maagzuur voorschrijven.
  • Bepaalde slaap- en rustgevende medicijnen (midazolam, alprazolam). Cimetidine versterkt de werking en bijwerkingen van deze medicijnen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van sufheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven hebt gekregen. Misschien kan hij u een ander medicijn voorschrijven dat de wisselwerking niet heeft.
  • Carbamazepine en fenytoïne, onder andere gebruikt bij epilepsie, verdwijnen minder snel uit het lichaam. Hierdoor kan er te veel van in het bloed komen. U zult de hoeveelheid carbamazepine en fenytoïne in uw bloed regelmatig moeten laten controleren. De arts zal de dosering dan eventueel verlagen.
  • Ketoconazol, itraconazol en posaconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen hebben een zure maaginhoud nodig om in de bloedbaan opgenomen te kunnen worden. Cimetidine vermindert juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komen. Neem deze medicijnen daarom in met een zure koolzuurhoudende frisdrank, zoals cola. De inhoud van de maag wordt hierdoor tijdelijk weer zuur, zodat de antischimmelmiddelen opgenomen kunnen worden. Deze wisselwerking is niet van toepassing voor de drank met itraconazol (Trisporal OS). Voor deze drank is geen zure maaginhoud nodig.
  • Cefuroxim (antibioticum). Bij gelijktijdig gebruik met cimetidine wordt dit middel niet voldoende opgenomen en werkt het minder goed. Overleg met uw arts of een ander antibioticum voor u mogelijk is.
  • Het medicijn tegen erectiestoornissen sildenafil. De hoeveelheid sildenafil in het bloed kan door dit medicijn stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Gebruik niet meer dan 25 mg sildenafil per 24 uur als u dit medicijn gebruikt.
  • Theofylline, een medicijn tegen benauwdheidsklachten. De hoeveelheid theofylline in uw bloed kan toenemen. U kunt dan last krijgen van maagklachten, hoofdpijn, duizeligheid en epileptische aanvallen. Gebruik daarom liever geen cimetidine, maar een andere H2-blokker die deze wisselwerking niet heeft, zoals ranitidine. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
  • Atazanavir, indinavir en tipranavir (medicijnen tegen hiv en aids). Cimetidine remt de werking van deze medicijnen. Uw arts zal de werkzaamheid extra controleren en eventueel de dosering aanpassen.
  • Rilpivirine, een medicijn tegen hiv en aids. Cimetidine remt de werking van dit medicijn. Neem cimetidine 12 uur vóór rilpivirine of 4 uur na rilpivirine.
  • Dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib en pazopanib (medicijnen tegen kanker). Bij gelijktijdig gebruik met cimetidine worden deze middelen niet voldoende opgenomen en werken ze minder goed. Overleg hierover met uw arts.
  • Carmustine, een medicijn tegen kanker. Cimetidine versterkt de werking van carmustine. Gebruik in dat geval geen cimetidine, maar vraag uw arts een andere H2-blokker voor te schrijven die deze wisselwerking niet heeft.
  • Ulipristal, een morning-afterpil. Cimetidine kan de betrouwbaarheid van deze morning-afterpil verminderen. Overleg hierover met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wil worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt namelijk in vrij grote hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Als u dit medicijn langer dan acht weken achter elkaar heeft gebruikt, kunt u beter niet in één keer stoppen. Uw maag reageert dan namelijk met de aanmaak van extra veel maagzuur, waardoor uw klachten weer terugkomen. U kunt het gebruik het beste in twee tot drie weken langzaam afbouwen om dit te voorkomen.

  Heeft u het korter dan acht weken gebruikt, dan kunt u wel in één keer stoppen. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Als u eerder stopt, kan het slijmvlies van de maag of darm nog niet voldoende zijn genezen. Uw klachten kunnen later terugkomen. Ga daarom zolang door als uw arts adviseert, ook al zijn uw klachten verdwenen.

 • Handelsinformatie

  Cimetidine is sinds 1976 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Cimetidine en Cimetidinum in tabletten en bruistabletten.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Cimetidinum? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Maagzweer

Voedsel komt via de mond het lichaam binnen en gaat dan via de slokdarm naar de maag. De maag produceert zuren en een enzym, pepsine geheten. Deze stoffen ondersteunen de spijsvertering. De bekleding van de maag wordt door een dunne slijmvlieslaag tegen deze spijsverteringszuren beschermd. Het evenwicht tussen pepsine en maagzuren kan wel eens verstoord raken. Dan kan er een maagzweer ontstaan.

Een maagzweer beschadigt de bekleding van de maag. Enkele symptomen van een maagzweer zijn buikpijn na het eten, misselijkheid, overgeven, gewichtsverlies en vermoeidheid.

Bepaalde maagzweren worden veroorzaakt door infectie met een bepaalde bacterie: Helicobacter pylori. Deze bacterie leeft in de maag en kan veranderingen aanbrengen in de slijmvlieslaag die de maagbekleding tegen spijsverteringszuren beschermt. Roken, cafeïnehoudende voeding en drank, alcohol en bepaalde medicijnen kunnen de kans op maagzweren vergroten.

Maagzweer

Voedsel komt via de mond het lichaam binnen en gaat dan via de slokdarm naar de maag. De maag produceert zuren en een enzym, pepsine geheten. Deze stoffen ondersteunen de…

Voedsel komt via de mond het lichaam binnen en gaat dan via de slokdarm naar de maag. De maag produceert zuren en een enzym, pepsine geheten. Deze stoffen ondersteunen de spijsvertering. De bekleding van de maag wordt door een dunne slijmvlieslaag tegen deze spijsverteringszuren beschermd. Het evenwicht tussen pepsine en maagzuren kan wel eens verstoord raken. Dan kan er een maagzweer ontstaan.

Een maagzweer beschadigt de bekleding van de maag. Enkele symptomen van een maagzweer zijn buikpijn na het eten, misselijkheid, overgeven, gewichtsverlies en vermoeidheid.

Bepaalde maagzweren worden veroorzaakt door infectie met een bepaalde bacterie: Helicobacter pylori. Deze bacterie leeft in de maag en kan veranderingen aanbrengen in de slijmvlieslaag die de maagbekleding tegen spijsverteringszuren beschermt. Roken, cafeïnehoudende voeding en drank, alcohol en bepaalde medicijnen kunnen de kans op maagzweren vergroten.

Bekijk video

Maagklachten

Het maag-darmkanaal bestaat uit de mondholte, de keelholte, de slokdarm, de maag, de dunne darm en de dikke darm. Het is een onderdeel van het spijsverteringsstelsel en zorgt voor de…

Het maag-darmkanaal bestaat uit de mondholte, de keelholte, de slokdarm, de maag, de dunne darm en de dikke darm. Het is een onderdeel van het spijsverteringsstelsel en zorgt voor de verplaatsing van voedsel en vloeistoffen in en uit het lichaam.

Op het verbindingspunt van slokdarm en maag ligt een spier, de onderste slokdarmsluitspier. Deze opent zich om voedsel in de maag toe te laten, en sluit zich vervolgens weer. Hiermee wordt voorkomen dat voedsel en maagzuur in de slokdarm teruglopen.

Wanneer de druk in de maag te hoog is of wanneer de sluitspier niet goed functioneert, kan een deel van de inhoud van de maag in de slokdarm teruglopen. Hierdoor ontstaan de symptomen van gastro-oesofageale reflux.

Enkele van deze symptomen zijn brandend maagzuur, pijn op de borst, hoesten en je verslikken als je ligt. Ook kunnen astmasymptomen tijdens het slapen toenemen. Bepaalde symptomen van de aandoening kunnen door een dieet en verandering van levensstijl worden verlicht, maar in sommige gevallen zijn medicijnen of een operatie noodzakelijk.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen