« Terug naar vorige pagina

Disclaimer

Het samenstellen van de website van Gezondheidscentrum Drunen gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Gezondheidscentrum Drunen of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de website van Gezondheidscentrum Drunen  staan links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van Gezondheidscentrum Drunen vallen. Op de inhoud van deze pagina’s hebben de medewerkers van Gezondheidscentrum Drunen geen enkele invloed. Gezondheidscentrum Drunen of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy
Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Gezondheidscentrum Drunen  met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaard Gezondheidscentrum Drunen of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie
Gezondheidscentrum Drunen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina’s en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de website van Gezondheidscentrum Drunen verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van de website bij de gebruiker ligt.